سبز مشاور گوگل رشته های علمی کاربردی ثبت نام علمی کاربردی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ثبت نام مدارس تیزهوشان azmoon.medu.ir azmoon.org

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دول بهار – دول پمو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دول بهار – دول پمو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دول بهار – دول پمو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دول بهار – دول پمو

ثبت نام مدارس شاهد دول بهار – دول پمو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دول بهار – دول پمو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دول بهار – دول پمو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو : آزمون مدارس تیزهوشان دول بهار – دول پمو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دول بهار – دول پمو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دول بهار – دول پمو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دول بهار – دول پمو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سازاغل – سگریک

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سازاغل – سگریک کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سازاغل – سگریک را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سازاغل – سگریک

ثبت نام مدارس شاهد سازاغل – سگریک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سازاغل – سگریکدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سازاغل – سگریکطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک : آزمون مدارس تیزهوشان سازاغل – سگریک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سازاغل – سگریک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سازاغل – سگریک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سازاغل – سگریک : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »