خانه / جدیدترین مقالات

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار تحصیلی تهران مشاوره بصورت روزانه در این بخش قرار داده می شود.

ثبت نام مدارس شاهد دره بیگ لو – دمقلی

ثبت نام مدارس شاهد دره بیگ لو – دمقلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دره بیگ لو – دمقلیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دره بیگ لو – دمقلیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دول بهار – دول پمو

ثبت نام مدارس شاهد دول بهار – دول پمو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دول بهار – دول پمو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دول بهار – دول پمو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سازاغل – سگریک

ثبت نام مدارس شاهد سازاغل – سگریک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سازاغل – سگریکدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سازاغل – سگریکطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کولیج – کیله سیپان

ثبت نام مدارس شاهد کولیج – کیله سیپان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کولیج – کیله سیپان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کولیج – کیله سیپان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حسنجان – داراب (سراب)

ثبت نام پیام نور واحد حسنجان – داراب (سراب) ثبت نام بدون کنکور واحد حسنجان – داراب (سراب) دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حسنجان – داراب (سراب) دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رشته زيست شناسي ـ بيوشيمي

  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوشيمي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوشيمي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوشيمي تحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

زبان و ادبيات عربي ـ ادبيات عربي تمامی دانشگاه ها

  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زبان و ادبيات عربي ـ ادبيات عربي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زبان و ادبيات عربي ـ ادبيات عربي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زبان و ادبيات ...

بیشتر بخوانید »