خانه / اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی (صفحه 5)

اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی

ثبت نام مدارس شاهد شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی

ثبت نام مدارس شاهد شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی : آزمون مدارس تیزهوشان شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شال‌بکشت‌ولی – شالیکش امیرقلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تلیکا – تورسو و سیبرون

ثبت نام مدارس شاهد تلیکا – تورسو و سیبرون ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تلیکا – تورسو و سیبرون در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تلیکا – تورسو و سیبرون طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون : آزمون مدارس تیزهوشان تلیکا – تورسو و سیبرون هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تشون – تلی‌گران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تشون – تلی‌گران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تشون – تلی‌گران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برجی‌خیل لنگور – برسمنان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برجی‌خیل لنگور – برسمنان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان برجی‌خیل لنگور – برسمنان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »