خانه / اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی (صفحه 2)

اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کرات‌چال – کرات‌کله

ثبت نام مدارس شاهد کرات‌چال – کرات‌کله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کرات‌چال – کرات‌کله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کرات‌چال – کرات‌کله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله : آزمون مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کرات‌چال – کرات‌کله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرات‌چال – کرات‌کله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرات‌چال – کرات‌کله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرات‌چال – کرات‌کله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چلاسر – حاتم‌سرا

ثبت نام مدارس شاهد چلاسر – حاتم‌سرا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چلاسر – حاتم‌سرا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چلاسر – حاتم‌سرا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا : آزمون مدارس تیزهوشان چلاسر – حاتم‌سرا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چلاسر – حاتم‌سرا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چلاسر – حاتم‌سرا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چلاسر – حاتم‌سرا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »