خانه / اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی

اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا : آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا

ثبت نام مدارس شاهد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد

ثبت نام مدارس شاهد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد : آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »